PG försäkringskostnader 2014

SSFF har ändrat försäkringspremierna inför 2014.

Hejsan,
Info till er inför licensförnyelser 2014.
Styrelsen beslöt på sitt senaste möte att höja försäkringspremien 2014.
Det kommer av att försäkringsbolaget aviserat höjning inför 2014.
Vi ska komma ihåg att vi inte haft någon försäkringshöjning sedan 2003.
Vi håller på och tittar på ev. nya försäkringsgivare inför 2015.
Nytt inför 2014 är att vi har lyckats hitta en sakförsäkring som täcker skada på vår flygutrustning.
Denna försäkring ingår i MAXI. Den täcker skada upp till 100.000 kr. Självrisken är 20% av basbeloppet (ca 8.000 kr). Den gäller endast vid flygning. Den gäller ej vid stöld. Den kan endast tecknas via Maxi.
Nytt är även att tandemförsäkringen nu ingår i både Medi och Maxi.
Nya premier enl följande:
Bas höjs från 1000 kr till 1100 kr
Medi höjs från 1430 kr till 1500 kr
Maxi höjs från 1930 kr till 2200 kr (inklusive flygutrustningsförsäkringen)
Mer info kommer på vår hemsida i samband med licensförnyelse 2014.

Med vänliga hälsningar
Hans-Peter Pinaitis Fallesen
Kanslichef Svenska Skärmflygförbundet