Klubbinformation

Välkommen !

Klubben bildades i Mars 2002, det var skärmflygare i Bohuslän och medlemmar från Vänersborgs HängFlyg klubb, som gick samman för att dra fördel av att höra till samma klubb, när vi ändå behövde samverka om flygställena i Bohuslän.

Vi jobbar för en säker och aktiv skärm- & hängflyg miljö i Bohuslän, säkerheten försöker vi hålla hög genom att vi i klubben verkar för en bra kunskapsnivå bland de aktiva, samt regelbunden flygträning såklart 🙂 Vi vill också bidra till en större samhörighet mellan skärm & häng, även utanför våran klubb, vi flyger ju i samma luft, ofta på gemensamma flygställen !

--------------------------------------------------------------------------------

Styrelse

--------------------------------------------------------------------------------

 

Ordförande Magnus Söderqvist

Kassör Ronald Hasse

Sekreterare Tomas Söderqvist

Representant Hängflyg -

Suppleant Skärmflyg -

1'e Ersättare -

2'ndre Ersättare -

--------------------------------------------------------------------------------

Övriga uppdrag

--------------------------------------------------------------------------------

 

Revisor Tomas Söderqvist

Valberedning -

Hemsideansvarig Tomas Söderqvist

Säkerhetsansvarig Skärm -

Säkerhetsansvarig Häng Tomas Söderqvist

Ansvariga för winchverksamhet -