Styrelsen efterlyser bra hängflyg-bilder bland annat.
Hej Annika Collén här
  Jag har fått förtroendet att ha en dialog med klubbar och piloter i Sverige vad styrelsen beslutar, har som mål och önskar av er som vill att hängflyget ska utvecklas istället för avvecklas.
  Trenden ser inte bra ut. Det som vi måste satsa på är utbildning. Bland de som kan vara lättare att entusiasmera är  personer som redan har ett intresse för flygsport.
  Gamla hängflygare som jag själv, skärmflygare osv. I facebook gruppen och på Albatross hemsida har jag lagt ut en tävling som jag anser att ni som ordförande i era klubbar
  har ett ansvar att promota. Ni har fått medlemmarnas förtroende, för att ni är medlemmarnas förebilder.
  I nya styrelsen med Per Andersson som ordförande efter Johanna Lönngren har vi gemensamt kommit fram till att för hängflygets överlevnad måste vi satsa på utbildning,
  en bättre kommunikation direkt ut till medlemmarna och tydligare synliggöra.
  Andra tillfället är nu här, första var tävlingen där ni har ansvaret att hjälpa till.
  Hypoxia har en deadline inför nästa nummer på mitten av April till den 12 april vill jag ha in er klubbs alternativt era egna bästa TVÅ hängflygbilder. Jag vill att ni skickar ut till era medlemmar som har mail
  denna förfrågan alternativt om ni når alla via era hemsidor eller facebook grupper eller andra kontaktvägar så att alla vet att det krävs att de är delaktiga för att de själva ska kunna flyga i framtiden.
  Det tar inte lång tid att skicka in två bilder med vem som tagit bilden vart det är och vad det föreställer…..ni väljer sen vilka två bilder som ska representera er klubb av de som kommer in. Vill ni sen skriva
  något om en flygning, en resa, så är det verkligen välkommet. Alla vill läsa om hängflyg, men för att saker ska förändras (alla klagar på att hypoxia har för lite om hängflyg, vad beror de på?! ingen skickar något)
  måste man börja med sig själv.
  Ni skickar bilderna till annika(at)naturligtvis.se med kopia till styrelse(at)hangflyg.org så snart som möjligt senast den 12 april.

SSFF har ändrat försäkringspremierna inför 2014.

Hejsan,
Info till er inför licensförnyelser 2014.
Styrelsen beslöt på sitt senaste möte att höja försäkringspremien 2014.
Det kommer av att försäkringsbolaget aviserat höjning inför 2014.
Vi ska komma ihåg att vi inte haft någon försäkringshöjning sedan 2003.
Vi håller på och tittar på ev. nya försäkringsgivare inför 2015.
Nytt inför 2014 är att vi har lyckats hitta en sakförsäkring som täcker skada på vår flygutrustning.
Denna försäkring ingår i MAXI. Den täcker skada upp till 100.000 kr. Självrisken är 20% av basbeloppet (ca 8.000 kr). Den gäller endast vid flygning. Den gäller ej vid stöld. Den kan endast tecknas via Maxi.
Nytt är även att tandemförsäkringen nu ingår i både Medi och Maxi.
Nya premier enl följande:
Bas höjs från 1000 kr till 1100 kr
Medi höjs från 1430 kr till 1500 kr
Maxi höjs från 1930 kr till 2200 kr (inklusive flygutrustningsförsäkringen)
Mer info kommer på vår hemsida i samband med licensförnyelse 2014.

Med vänliga hälsningar
Hans-Peter Pinaitis Fallesen
Kanslichef Svenska Skärmflygförbundet