Flygställen

Positionerna och texterna kommer från www.flightlog.org pga. flera konverterings steg kan precisionen i positionen vara sämre än i orginal datat. Du kan ladda ner gpx filerna som innehåller flygställerna.

Verktyg
Gpsbabel, för att transformera mellan olika filformat.
http://www.gpsbabel.org

Gpx editor, för att visa/ändra innehållet i Gpx filer
http://sourceforge.net/projects/gpxeditor/

GpsDump, ladda upp/ned data från gps/vario
http://www.gethome.no/stein.sorensen/

Slovenien (Liak area)

Norge, Vågå

Norge (flightlog)

Danmark

Danmark (pdf)

Danmark, Helgenaes (pdf)

Flightlog

PgE Tyskland

PgE Frankrike

PgE Italien

PgE Slovenien

PgE Austria

PgE Schweitz

PgE Luxenburg

DHV Site db

FFVL Site db

France Site db

https://www.spotair.mobi/

https://thermal.kk7.ch/